: Vytvorenie používateľského účtu

Údaje budú použité iba na účely súťaže ProFIIT.

 

Meno
Priezvisko
Škola, ktorú navštevujete
Ročník
Adresa školy - ulica
Adresa školy - PSC
Adresa školy - mesto
Bydlisko - ulica
Bydlisko - PSC
Bydlisko - mesto
e-mail
Váš učiteľ informatiky - meno
Váš učiteľ informatiky - priezvisko
Váš učiteľ informatiky - email
Login
Heslo
Potvrď heslo
Jazyk
 

Týmto sa zaväzujem dodržiavať pravidlá súťaže ProFIIT 2019. Ďalej sa zaväzujem, že všetky mnou odovzdané riešenia budú moje vlastné
(v prípade tímu, aj riešenia druhého člena tímu), ktoré som sám napísal(a),
žiadna iná osoba mi pritom nebude pomáhať ani nepoužijem riešenia alebo ich časti,
ktoré namiesto mňa napísal niekto iný (toto samozrejme neplatí o štandardných algoritmoch).

Späť